Pozytywnie OtwarciPozytywnie Otwarci

Główna Program Konkurs Kapituła Jak żyć z HIV Kontakt


Konkurs Pozytywnie Otwarci 2020 – założenia

Konkurs Pozytywnie Otwarci jest skierowany do organizacji pozarządowych, organów samorządów lokalnych i publicznych placówek ochrony zdrowia.

Celem Konkursu jest promowanie wiedzy oraz zachęcenie jak największej liczby osób do podjęcia działań w dwóch ogólnych Obszarach:

• Edukacja i aktywizacja w obszarze HIV/AIDS, jako przejaw wsparcia dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS.

• Profilaktyka, jako podstawowy element zapobiegania zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa, a w szczególności wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych.

W roku 2020 w ramach tych obszarów Kapituła przygotowała następujące szczegółowe tematy Konkursu:

1. Edukacja w obszarze profilaktyki i testowania w kierunku HIV prowadzona na Facebooku, Instagramie, YouTube i/lub Twitterze.

2. Działania wykorzystujące niestandardowe narzędzia komunikacyjne, prowadzone w przestrzeni miejskiej lub podczas imprez masowych w celu zwrócenia uwagi Polaków na zagrożenie HIV.

3. Prowadzona przez lekarzy chorób zakaźnych edukacja osób żyjących z HIV, jako element podnoszenia poziomu ich wiedzy o możliwościach długiego i bezpiecznego życia z wirusem

4. Działania mające na celu zwiększenie liczby kobiet i ich partnerów testujących się w Polsce w kierunku HIV w trakcie całego życia, a nie jedynie podczas ciąży.

Zainteresowanych udziałem w Konkursie prosimy o przedstawienie na Formularzu Zgłoszeniowym projektów nowych działań odpowiadających jednemu z powyższych tematów lub koncepcji rozwinięcia działań już prowadzonych. Kapituła Konkursu wybierze laureatów, którym przyznane zostaną granty w wysokości do 20 000 PLN na realizację pomysłów.

Kapituła reprezentuje szerokie grono przedstawicieli środowisk społeczno-naukowych. Zasiadają w niej:

Profesor Anna Boroń Kaczmarska ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,

Profesor Andrzej Gładysz z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,

Dr Mariusz Gujski z redakcji „Służba Zdrowia”,

Dr Michał Kaźmierski z Gilead Sciences Poland,

Janusz Michalak z Wydawnictwa Termedia,

Ksiądz Arkadiusz Nowak z Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej,

Dr n.med. Regina B. Podlasin z Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie,

Maria Seweryn, aktorka teatralna i filmowa.

informacje

Copyright by © Gilead Sciences Poland 2017 - All rights reserved | Nota prawna | Polityka cookies