Pozytywnie OtwarciPozytywnie Otwarci

Główna Program Konkurs Kapituła Jak żyć z HIV Kontakt


Konkurs Pozytywnie Otwarci 2022 – założenia

Konkurs Pozytywnie Otwarci jest skierowany do organizacji pozarządowych, organów samorządów lokalnych i publicznych placówek ochrony zdrowia.

Celem Konkursu jest promowanie wiedzy oraz zachęcenie jak największej liczby osób do podjęcia działań w dwóch ogólnych Obszarach:

• Edukacja i aktywizacja w obszarze HIV/AIDS jako przejaw wsparcia dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS.

• Profilaktyka jako podstawowy element zapobiegania zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa, a w szczególności wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych.

W roku 2022 w ramach tych obszarów Kapituła przygotowała następujące szczegółowe tematy Konkursu:

1. Profilaktyka zakażeń HIV i/lub HCV prowadzona w przestrzeni miejskiej oraz podczas imprez masowych, wspierana komunikacją w Internecie ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych.

2. Działania na rzecz promocji testowania w kierunku zakażenia HIV i/lub HCV skierowane w szczególności do osób mieszkających poza dużymi aglomeracjami miejskimi oraz cudzoziemców, z uwzględnieniem takich możliwości, jak testy do samodzielnego wykonania czy korzystanie z PKD.

3. Kierowane do osób z nowo wykrytym zakażeniem HIV działania edukacyjne zachęcające do szybkiego kontaktu z lekarzem chorób zakaźnych i niezwłocznego rozpoczęcia terapii ARV jako sposób na opanowanie rozwijającego się zakażenia oraz skuteczna forma profilaktyki.

4. Edukacja osób seropozytywnych w zakresie korzystania z telemedycyny, zarówno w kontekście kontaktów z lekarzami chorób zakaźnych oraz lekarzami innych specjalności, jak i uzyskania wsparcia psychologicznego, prawnego itp.

5. Wsparcie dla przebywających w Polsce cudzoziemców żyjących z HIV/AIDS i/lub HCV, a także poszukujących informacji na ten temat dostępnych w ich języku ojczystym.

Projekty powinny zakładać opcję i możliwość przeprowadzenia wszystkich aktywności w formie wirtualnej za pośrednictwem np. Internetu w razie wprowadzenia przez władze publiczne ograniczeń ze względów pandemicznych lub pozostałych przyczyn, które by uniemożliwiały lub znacząco utrudniały realizację działań w formie tradycyjnej.

Zainteresowanych udziałem w Konkursie prosimy o przedstawienie na Formularzu Zgłoszeniowym projektów nowych działań odpowiadających jednemu z powyższych tematów lub koncepcji rozwinięcia działań już prowadzonych. Kapituła Konkursu wybierze laureatów, którym przyznane zostaną granty w wysokości do 30 000 PLN na realizację pomysłów.

Kapituła reprezentuje szerokie grono przedstawicieli środowisk społeczno-naukowych. Zasiadają w niej:

Prof. dr hab. n. med. Anna Boroń Kaczmarska, Śląski Uniwersytet Medyczny

Dr Mariusz Gujski, Służba Zdrowia

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jabłonowska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr Michał Kaźmierski, Gilead Sciences Poland

Janusz Michalak, wydawnictwo Termedia

Ksiądz Arkadiusz Nowak, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Dr n. med. Regina B. Podlasin, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Maria Seweryn, aktorka

Dr hab. n. med. Ewa Siwak, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

informacje

Copyright by © Gilead Sciences Poland 2017 - All rights reserved | Nota prawna | Polityka cookies